WYSIWYG Web Builder
Jeugd Competitie
De schaakvereniging heeft een actieve jeugdafdeling met de doelstelling:
· De jongeren kennis te laten maken met de schaaksport en zich hierin verder te ontwikkelen door middel van gerichte lessen.
· De jeugd een onderlinge competitie te laten spelen waarbij het plezier in de schaaksport voorop staat. Hierbij wordt gespeeld volgens het Keizer-systeem. Dit betekent dat zowel de gevorderde als de beginnende jeugd zoveel mogelijk tegen gelijkwaardige tegenstanders speelt.
· Dit alles in een goede sfeer en onder deskundige leiding.

De speelavond is op vrijdag en begint om 19.00 uur. Het eerste halfuur wordt er theoretische schaakles gegeven, waarna een of meerdere partijen worden gespeeld voor de onderlinge competitie. Er wordt gespeeld in een leslokaal van Het Vestersbos (dit is een dependance van Het Liemers College) Vestersbos 4 in Zevenaar.
De lessen zijn in vaste groepjes van maximaal 6 kinderen volgens de stappenmethode. Hierbij wordt begonnen met de uitleg van de schaakregels (stap 1), waarna technieken worden aangeleerd om een partij goed op te zetten en af te wikkelen tot winst (stap 2 t/m 6). Dit gebeurt spelenderwijs en ieder kind kan zich naar eigen tempo ontwikkelen. Aan het eind van het seizoen wordt er voor elke stap een examen afgelegd, waarna de volgende stap kan worden gevolgd.

Voor iedere leeftijdscategorie (tot en met 10, 12, 14 jaar en 14 jaar en ouder) wordt op 4 of 5 zaterdagen door het jaar heen meegedaan aan een door de OSBO (Oostelijke Schaakbond) georganiseerde jeugdcompetitie.
De contributie bedraagt € 45,- per jaar (rek. NL 06 RABO 037.48.43.546 t.n.v SV Zevenaar / P. van der Poel).

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de jeugdleider:
Lambert Janssen Steenberg, tel. (0316) 52 61 87