WYSIWYG Web Builder
Seniorenlid worden 👨 Jeugdlid worden 👧
De seniorenleden van de schaakvereniging komen op dinsdagavond in “Ons Huis” bijeen voor hun wekelijkse schaakpartij.
Deze interne competitie begint om 20.00 uur en loopt van september tot mei. Het speeltempo is 1½ uur bedenktijd per speler, zodat de schaakpartij uiterlijk om 23.00 uur is beslist. Voor de indeling en klassering wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde keizersysteem. Dit zorgt ervoor dat zoveel mogelijk spelers van een gelijke sterkte elkaar treffen, waarbij een wisselende indeling een zo groot mogelijke variatie in tegenstanders garandeert. Doordat de indeling vooraf wordt gemaakt, is iedere speler verzekerd van een partij op niveau.
De interne competitie wordt aangevuld met een bekercompetitie waarbij door een combinatie van loting en plaatsing de 1e ronde wordt ingedeeld. Gespeeld wordt volgens het knockout-systeem, de partijen tellen tevens mee voor de reguliere interne competitie.
In de laatste maand van het competitieseizoen, mei, wordt tenslotte nog een rapidcompetitie gehouden. Op deze avonden worden 4 partijen gespeeld met een bedenktijd van 20 minuten, in totaal levert dit dus 16 partijen op. Een speler is vrij om voor maximaal 4 partijen een zogenaamde bye (niet spelen) op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door elke avond de laatste partij over te slaan.
Voor meer informatie, bijvoorbeeld om eens een maand op proef "mee te draaien" en te zien of schaken in clubverband bevalt, kunt u contact opnemen met:
Marijn Freriks, email: marijnfreriks@gmail.com

De jaarlijkse contributie voor de senioren bedraagt € 90,- (rek. NL 06 RABO 037.48.43.546 t.n.v SV Zevenaar - Zevenaar). Dit is inclusief het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB) met het maandblad Schaakmagazine.
De schaakvereniging heeft een actieve jeugdafdeling met de doelstelling:

· De jongeren kennis te laten maken met de schaaksport en zich hierin verder te ontwikkelen door middel van gerichte lessen.
· De jeugd een onderlinge competitie te laten spelen waarbij het plezier in de schaaksport voorop staat. Hierbij wordt gespeeld volgens het Keizer-systeem. Dit betekent dat zowel de gevorderde als de beginnende jeugd zoveel mogelijk tegen gelijkwaardige tegenstanders speelt.
· Dit alles in een goede sfeer en onder deskundige leiding.
De speelavond is op vrijdag en begint om 19.00 uur. Het eerste halfuur wordt er theoretische schaakles gegeven, waarna een of meerdere partijen worden gespeeld voor de onderlinge competitie.

Er wordt gespeeld in een leslokaal van de basisschool De Wissel, Westeinde 101 in Zevenaar. De lessen zijn in vaste groepjes van maximaal 6 kinderen volgens de stappenmethode. Hierbij wordt begonnen met de uitleg van de schaakregels (stap 1), waarna technieken worden aangeleerd om een partij goed op te zetten en af te wikkelen tot winst (stap 2 t/m 6). Dit gebeurt spelenderwijs en ieder kind kan zich naar eigen tempo ontwikkelen. Aan het eind van het seizoen wordt er voor elke stap een examen afgelegd, waarna de volgende stap kan worden gevolgd.
Voor iedere leeftijdscategorie (tot en met 10, 12, 14 jaar en 14 jaar en ouder) wordt op 4 of 5 zaterdagen door het jaar heen meegedaan aan een door de OSBO (Oostelijke Schaakbond) georganiseerde jeugdcompetitie.

De contributie bedraagt € 45,- per jaar (rek.37.48.43.546 t.n.v SV Zevenaar / P. van der Poel).

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de jeugdleider:
Lambert Janssen Steenberg, tel. (0316) 52 61 87